گونه شناسي تزئينات قواره بري در فرم خورشيدي درها در 103 صفحه

مطالب دیگر:
🔥گزارش كارآموزي زراعت و اصلاح نباتات در مركز تحقيقات- بخش تهيه و اصلاح بذر و نهال🔥گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی🔥گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی🔥گزارش کارآموزی تسطیح زمین های کشاورزی و ذخیره کردن آب در مخزن آببندان🔥گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران🔥گزارش کارآموزی در شرکت صنعتی و ماشین آلات معدنی آستو🔥گزارش کارآموزی در شركت توزيع نيروي برق استان گلستان🔥گزارش کارآموزی اجراي فرآيندهاي جوشكاري و اجراي خدمات بازرسي🔥گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره آب و فاضلاب گلستان🔥گزارش کارآموزی آشنایی با تأسیسات الکتریکی🔥گزارش کارآموزی الکترونیک در شرکت مهندسی بهین پژوهش🔥گزارش کارآموزی سالن رنگ 2 و تجهيزات مكانيكي آن و مطالبی در رابطه با اینورتور🔥گزارش کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت🔥گزارش کارآموزی بازرسي و كنترل كيفي سازه هاي جوشكاري🔥گزارش کارآموزی بررسي سيستم توليد برق🔥گزارش کارآموزی بررسي سيستم حسابداري آموزش و پرورش🔥گزارش کارآموزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات🔥گزارش کارآموزی طراحی پست در شركت مشانير🔥گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي🔥گزارش کارآموزی حسابداری در اداره كار و امور اجتماعي🔥گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب🔥تحقیق کلاهبرداری رایانه ای🔥گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری شهرستان میانه🔥گزارش کارآموزی در ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني🔥گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان هلال احمر

گونه شناسي تزئينات قواره بري در فرم خورشيدي درها (مطالعه موردي: درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار تهران
چكيده
هنر- صنعت قوار هبري چوب از جمله هنرهاي کاربردي و تزييني است که شکوه و زيبايي خاصي به بناهاي
١٢٠٩ ) بخشيده است و شايد بتوان آن را يکي از بارزترين تزيينات معماري اين - دورة قاجار( ١٣٤٣
دوران ب هواسطة کاربرد گسترده و تنوع نقوش و طر حهاي اجراشد ه در ساخت و زينت بخشيدن به انواع درها،
پنجر هها و اُرس يها دانست. در اين مقاله قصد داريم تا با رويکرد زيباشناسي بصري، به بررسي ويژگ يهاي
درهاي تزيي نيافته با هنر قوار هبري در چهار مجموعه بناي سلطنتي قاجاري « خورشيدي » هنري خاص، در
در تهران (کاخ گلستان، کاخ نياوران، باغ فردوس و عمارت مسعوديه)، بپردازيم. روش اين پژوهش توصيفي-
تحليلي و گردآوري مطالب ب هشيوة اسنادي (کتابخان هاي) و بر پاي ة پژوهشي ميداني (شامل تهيه تصاوير از
آثار قوار هبري در بناهاي مذکور و تجزيه و تحليل خطي نمون هها) استوار است. نتايج اين مطالعه حاکي از
آن است که علاوه بر ساختار کلي بيشتر خورشيد يها که ب هب هصورت ني مدايره با تقسي مبند يهاي شعاعي
و نقشماي ههاي هندسي، گياهي يا تلفيقي است، تناسبات و نقوش خاصي نيز اعم از ساختار بيض يشکل
خورشيد يها با محور تکثير موازي و نقوش گياهي پُرکار يا ساده نيز وجود دارد که بررسي ويژگ يهاي
آ نها م يتواند گامي در جهت آشنايي بيشتر با ويژگ يهاي زيباي يشناسي هنر قوار هبري دورة قاجار و در
نتيجه نزديک شدن به تعريف سبک خورشيد يسازي دورة مذکور تلقي گردد.


و...........