مقاله درباره يادگيري ذهني - حر كتي

مطالب دیگر:
📌تحقیق مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری📌تحقیق فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی📌تحقیق عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی📌تحقیق تعاریف و مفاهیم کارآفرینی📌تحقیق تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی📌تحقیق تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی📌تحقیق عوامل و ابعاد فرسودگی شغلی📌تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمی📌پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)📌تحقیق دين در غرب جديد📌تحقیق ویژگی های مکتب نگارگری شیراز در دوره تیموری📌تحقیق تفکرات بنجامین ديزرائلي📌تحقیق دوران پيغمبري حضرت عيسي📌تحقیق همه چیز در مورد خمس📌تحقیق تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی📌تحقیق سازگاری زناشویی📌تحقیق نقدشوندگي📌تحقیق نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن📌تحقیق دلايل بر لزوم معاد📌تحقیق همه چیز در مورد دعا📌تحقیق شك ، گمان و يقين📌تحقیق تفسير سوره نور📌تحقیق درجات ایمان📌تحقیق نسبت علم و دين📌تحقیق سياحت در قيامت ( نفخ صور )

فرمت فایل: ورد- Word


مرجع فایل - قابل ویرایش )تعداد صفحه : 22
يادگيري ذهني - حر كتي : نقش رابطه شدت وظيفه خلاصه- اهداف مدل تنبام (2001)]مدل يك بعد اجتماعي- شناختني اعمال قوه مشاهده شده و حد تحمل اعمال قوه ، كتابچه روانشناسي ورزش( صفحات 820-810 نيويورك )[ مدل ار تباط شدت تمرين - ذهن استفاده شده تا دو بررسي را طراحي وصورت دهد تا استراتژي هاي ذهني افراد را در طي در گيري در دو وظيفه پرمتقاضي حركتي وتاثير رابطه به شدت وظيفه بركانون ذهني ( يادگيري ذهني – حر كتي)را بررسي نمايد . طراحي : يك طر ح آزمايشي به كار گر فته شده ، در صور تيكه طبقه بنديهاي فكر ( مر تبط در مقابل غير مرتبط) در طي سه مر حله يك وظيفه دست گير( مطالعه 1)و در طي50% ،70%،90% حداكثر اكسيژن به كار گرفته در يك وظيفه دوچر خه سواري ( مطالعه 2 ) مر تبط با بررسي مر بع - چي غير پارامتري شدند . روشها – شركت كنندگان مرد و زن در معرض حس افزاينده تلاش حركت از طريق دو وظيفه خسته كننده قرار گرفتند : يك وظيفه دست گير ايزومتري (تعداد = 35) و يك وظيفه دوچرخه سواري ثابت (تعداد = 13) . در طي هر وظيفه به شركت كنندگان‌آموزش داده شد تا به صورت كلامي افكار فعلي خودشان را به صورت جملاتي، عباراتي يا كلماتي به طور مستمر در سرتاسر فرآيند آزمون بيان كنند. افكار گزارش شخصي شركت كنندگان، در طي وظايف ثبت شدند و مدتي بعد طبقه بندي شدند تا الگوهاي كانون ذهني مرتبط و غير مرتبط را نشان دهند. نتايج : كانون ذهن، به صورت مسلطي، مرتبط بود، هنگاميكه شدت وظيفه، بالا بود. اين يافته ها با مدل (2001) تينام ثابت هستند كه ] مدل يك بعد اجتماعي – شناختني اعمال قوه مشاهده شده و حد تحمل اعمال قوه است[ . كتابچه مدل روانشناسي ورزش رابطه بين شدت تمرين و تخصيص ذهن (يادگيري ذهني - حركتي) را مطرح ميقسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »